Mertigrupp

Kõik vajalik professionaalseteks puhastustöödeks!

Raudtee 2
46106, Tamsalu linn, Tapa vald

+372 51 04 340
info@mertigrupp.ee

Leader

Meede Pandivere Covid-19 tagajärgede taastekava projektitoetuse taotlus „Keskkonnasõbraliku küttesüsteemi soetamine“

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 19.2 - Ärihoone katuse renoveerimine

TOP